PC sítě, LAN, WiFi

  • Vytvoření návrhu a projektové dokumentace pro datové a telefonní sítě
  • Instalace datových rozvodů – strukturované kabeláže kat. 5, 6 a 7
  • Instalace datových rozvaděčů a pasivních prvků strukturované kabeláže
  • Instalace optických patchcordů, ODF a měření přímou metodou
  • Instalace aktivních prvků – router, switch
  • Testování ethernet sítí od 10 Mbits do 1 Gbits na L1 až L3 vrstvě
  • Návrh a instalace bezdrátové sítě LAN – WiFi včetně měření zarušení spektra